آموزش

شركت بابكت دارای گواهينامه 9001 ISO كيفيت ميباشد

9001 Iso مجموعه ای از استانداردهای بين المللی ميباشد كه تمامي فرآيندها و روشهايی كه ما در طراحی، توسعه، توليد، توزيع و خدمات محصولات بابكـت
بكار ميبريم تحت كنترل خود دارد.
مؤسسه استاندارد بريتانيا (BSI (بعنوان مميز شركت بابكت جهت اخذ ISO و همچنين ارزيابی مطابقت عملكرد شركت با مجموعه اسـتانداردهای 9001 ISO
انتخاب شده است.
گواهي BSI تائيد كننده تطابقی عملكرد دو كارخانه توليدی شركت بابكت و دفاتر آن (Fargo West, Bismark, Gwinner (در داكوتای شمالي بـا اسـتاندارد
9001 Iso ميباشد و به عبارت ديگر، تنها، مميزان تأئيدشدهاي چون BSI توان اعطاي چنين گواهيهايي را دارند.
9001 ISO يعني اينكه هرچه شركت بابكت ادعا ميكند، به ان عمل كند و آنچه را انجام ميدهد، همان را اعلام ميكند. به عبارت ديگر، ما روشها و سياستهايي
در شركت ايجاد كردهايم و همزمان مداركي كه نشاندهنده پيگيري اين روشها و سياستها ميباشد، تهيه نمودهايم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *